Information systems planning in the deregulated electric power industry

Detta är en avhandling från Stockholm : Elektrotekniska system

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.