Downsizing: Personnel policies and industrial relations at the Swedish Tobacco Monopoly, 1915-1939

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.