Expansion of the Money Supply, Competitive Note Issuance and the International Adjustment Mechanism : Sweden under the Silver and the Gold Standard, 1834-1913

Detta är en avhandling från EHF - Stockholm School of Economics

Författare: Anders Ögren; [2000]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.