Systemet Människa - Byggnadsverk. Ett ontologiskt perspektiv

Detta är en avhandling från Statens råd för byggnadsforskning

Sammanfattning: Grundläggande begrepp och allmänna teorier är nödvändiga utgångspunkter för forskning, undervisning och praktisk tillämpning inom ett kunskapsområde. Arkitekturområdet saknar sådana på vetenskaplig grund utarbetade begrepp och teorier om sitt kunskapsobjekt. Arkitekturen behandlar frågor om byggnadsverk och människans användning och upplevelse av byggnadsverk. I avhandlingen antas att vid människans användning och upplevelse av byggnadsverk bildas systemet människa-byggnadsverk. Detta system är arkitekturkunskapens objekt. Avhandlingen tar utgångspunkt i ontologiska teorier (särskilt systemteori), arkitekturteorier och empiriska iakttagelser. Den innehåller en redogörelse för ontologins och systemteorins grundbegrepp. Dessa används för att beskriva egenskaper hos människan, sociala system, artefakter, sociotekniska system och samhället. Mot denna bakgrund har sedan utarbetas grundläggande begrepp och allmänna teorier avseende byggnadsverk och systemet människa-byggnadsverk.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)