Bastu och torkhus i Nordeuropa

Detta är en avhandling från Stockholm : Nordiska muséet

Författare: Ilmar Talve; Stockholms Högskola.; [1960]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)