Security for IP multimedia applications over heterogeneous networks

Detta är en avhandling från Kista : Mikroelektronik och informationsteknik

Författare: Elisabetta Carrara; Kth.; [2005]

Nyckelord: TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.