Berättelser och omdömen i en redares vardag

Detta är en avhandling från Göteborg : Bokförlaget BAS

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.