Från Balanced Scorecard till Balanserad styrning En longitudinell studie av införandet av ett modernt managementkoncept inom en svensk kommun

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.