"Mänsklighetens största problem genom alla tider" : en receptionsstudie av elevers miljöberättelser och historiska meningsskapande 1969

Detta är en avhandling från Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)