Monte Carlo simulations of the power reactor Forsmark-1 and other applications of Monte Carlo in radiation transport

Författare: Jesper Kierkegaard; Kth; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.