Gäster hos verkligheten : En studie av journalistik, demokrati och politisk misstro

Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings bokförl. Symposion

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.