Pearl and Contemplative Writing

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Den engelska medeltidsdikten Pearl studeras främst mot bakgrund av Pseudo-Dionysius tankar samt den samtida kontemplativa litteraturen (d v s Julian of Norwich, Margery Kempe, Walter Hilton, Richard Rolle och den okände författaren av The Cloud of Unknowing). Det är framförallt med avseende på medeltida teologiska frågor om människans möjlighet och begränsing att förstå och återge det gudomliga som denna avhandling kommer med nytt material i forskningen om Pearl.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.