Vad säger matematikbetyget? en kvantitativ studie av 2 079 elevers betyg i årskurs nio

Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Mathematics, Uppsala University

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)