Handläggning och inflytande : beredning, föredragning och kontrasignering under Karl XI:s envälde

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.