Symtom, besvär och tid hos patienter med lungcancer

Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.