Svenska jordhus med lera eller kalk 1750-1950

Detta är en avhandling från Institutionen för arkitektur

Författare: Lars Allan Palmgren; Kth.; [2003]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.