On the crack driving force in elastic-plastic fracture mechanics with application to rolling contact fatigue in rails

Författare: Anders Bergkvist; Chalmers University Of Technology; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.