Beräkning av inneklimat i luftvärmda rum

Detta är en avhandling från Avd Installationsteknik, Inst f Byggnadskonstruktionslära, LTH, Lunds universitet

Sammanfattning: Denna rapport omfattar analys av klimat i rum som värms och ventileras med luftburen värme. Oberoende av utomhustemperatur och inre belastningsvariationer ska ett inomhusklimat åstadkommas som ger brukarna komfort i vistelsezonen. Syftet med arbetet är att ta fram en beräkningsmetod. Denna ska användas för att teoretiskt utreda om det finns någon donplacering som är bättre än andra ur termisk, hygienisk eller effektivitetssynpunkt. Den ska också kunna användas som verktyg för känslighetsanalyser

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.