Å andras vägnar : LL-boken som litteratur-, kultur- och handikappolitiskt experiment. En kommunikationsstudie

Författare: Karin Wennström; Högskolan I Jönköping; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.