Effect of ferromanganese and calcium carbide additions on inclusion characteristics in steel

Författare: Thobias Sjöqvist; Kth; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.