Ledarskap och samarbete : en jämförande fallstudie i tre skolor

Detta är en avhandling från Stockholm : Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm (EFI)

Sammanfattning: Vi vet alla vad en skola är. Det är några byggnader på en skolgård. Samtidigt är skolan i meningen den svenska skolan, mångas angelägenhet. Elever, föräldrar, lärare, skolledning, politiker och näringsliv har alla olikartade förväntningar. I skolans styrdokument formulerar staten både mål och medel för 2000-talets goda skola. Vägen till skolutveckling och måluppfyllelse går via ledarskap och samarbete. Dessa områden behöver betonas och förbättras ute i de olika skolenheterna. Samtidigt som man uppmanar till mångfald, variation och lokala lösningar baserat på idén om målstyrning, lyser två modeller starkt på skolhimlen. Det ena är idén om ledarskap förknippat med den starka, företagslika ledaren. Det andra är arbetslaget som idealmodell för samarbete. Den här doktorsavhandlingen undersöker sambandet mellan ledarskap och samarbete och ställer sig frågorna; vilka uttryck tar sig egentligen ledarskap och samarbete i lokala skolor? kan en skolledning medelst ledarskap påverka samarbete i en lokal skola? Hur går det i så fall till? Studien är gjord i tre grundskolor som representerar tre olika skoltyper. Jämförelsen mellan dessa tre skolor ger underlag till att diskutera olika modeller för organisering och ledning av skolverksamhet. 

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)