Fundamentals of a Methodology for Predictive Design Analysis

Detta är en avhandling från Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish För datorbaserade konstruktionsanalyser används traditionella CAE-verktyg såsom finita elementmetoden (FEM) inom strukturanalys, datorbaserad strömningsanalys och stelkroppsdynamik. Behovet av predikteringar i produktutveckling och konstruktion utgår ifrån det faktum att man i början av utvecklingsprocessen har liten eller ingen kunskap om den blivande produktens egenskaper och speciellt inte om de förutsättningar som konstruktionsanalyserna ska baseras på. Allteftersom produkten utvecklas ökar kunskapen om produkten och om de förutsättningarna som analyserna baseras på och därmed också gjorda predikteringar. Avhandlingen fokuserar på en operationell integration mellan datorbaserad konstruktionsanalys och konstruktion för att öka tillförlitligheten i predikteringar av produkter; här begränsade till sådana som baseras på mekaniska verkningssätt. Avhandlingen presenterar en metodik för prediktiv konstruktionsanalys (PDA – predictive design analysis) som baseras på en processmodell för konstruktionsanalys, (GDA – generic design analysis) innehållande tre faser; planering, utförande och rapportering, som lämpar sig väl för integration med olika konstruktionsprocessmodeller i industrin och akademin genom sin generiska karaktär. I planeringen, utförandet och rapporteringen av konstruktionsanalysuppgifter måste man i industriella tillämpningar, nästan undantagslöst, också beakta ett antal faktorer som påverkar analysens utförande. PDA-metodiken beaktar vikten av att identifiera och agera utifrån sådana faktorer, under beaktande av de osäkerhets- och felkällor som är kopplade till dessa, då dessa faktorer bidrar till ökad eller minskad tillförlitlighet i gjorda predikteringar. För att inkludera dessa faktorer och tillhörande osäkerheter och felkällor har ett antal aktiviteter benämnda CAA (för confidence appraisal activities), utvecklats och inkluderats i PDA-metodiken.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)