Dolda vinstöverföringar : en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner

Detta är en avhandling från Stockholm : Juristförl

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.