"Systers" konstruktion och mumifiering i TV-serier och studenters föreställningar

Detta är en avhandling från Inst. för vårdpedagogik, Göteborgs universitet

Författare: Elisabeth Dahlborg-lyckhage; Högskolan I Borås.; [2003]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.