On metal ion chelates and conditional stability constant determination : Method development and selective ion flotation of chelating surfactants

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.