Slavonic parchment fragments in Sweden : 1, Paroemiarion, Triodion, Psalter : a text edition

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell international

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.