Om folkbibliotekens ideologiska identitet : en diskursstudie

Detta är en avhandling från Borås : Valfrid

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.