Sagan om Unga Teatern i Malmö 1970-92

Detta är en avhandling från Lund University Press

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen undersöker de kontexter inom vilken Malmö Stadsteaters ungdomsgrupp Unga Teatern existerade, bl a kulturpolitik, skol- och läroplansutveckling och reception. Den övergripande frågeställningen är huruvida det under vissa perioder funnits en genomgripande estetik. Nio uppsättningar analyseras med avseende på pjästext, iscensättning, arbetsprocess och reception. Avhandlingen undersöker de kontexter inom vilken Malmö Stadsteaters ungdomsgrupp Unga Teatern existerade, bl a kulturpolitik, skol- och läroplansutveckling och reception. Den övergripande frågeställningen är huruvida det under vissa perioder funnits en genomgripande estetik. Nio uppsättningar analyseras med avseende på pjästext, iscensättning, arbetsprocess och reception.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.