Tankar, om undervisning vid landt-bruk. Med ampl. consist. acad. samtycke, under ... Anders Berchs ... inseende vid kongl. högskolan i Upsala utgifne och i Carolinska lärosalen til allmänt ompröfvande framstälte af kongl. stipendiaten Andr. G. Oldberg. Jä

Detta är en avhandling från Trykt i Westerås, 1751

Författare: Anders Berch; Uppsala Universitet.; [1751]

Nyckelord: Lantbruk; Sverige;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)