Pelvic fractures : aspects of epidemiology, acetabular fractures and sacroiliac joint disruptions

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Björn Ragnarsson; Uppsala Universitet.; [1992]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.