Barns sociala liv på fritidshemmet. : En studie om praktikgemenskaper och alliansbildning i egenstyrda aktiviteter

Detta är en avhandling från Göteborgs universitet : GUPEA

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)