Exposure to films and school adjustment : studies in cinema attendance and film violence preference as related to emotional adjustment and school achievement

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.