Fatigue of mechanically fastened joints

Detta är en avhandling från Institutionen för flygteknik

Författare: Gabriel Segerfröjd; Kth.; [1999]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.