A study of strategic management tools for graphic arts companies

Detta är en avhandling från Institutionen för produktionssystem

Författare: Dorotea Slimani; Kth.; [1998]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.