Melting behaviour of reduced iron ore pellets and raceway adiabatic flame Temperature Characteristics in the Blast Furnace

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.