On efficient Use and Integration of Discrete Event Simulation in Industry

Författare: Mats Jägstam; Högskolan I Skövde; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.