Mission och kommunikation : den kristna missionen och transportnätets utveckling i Belgiska Kongo/Zaïre 1878-1991

Detta är en avhandling från Göteborg : Dept. of Human and Economic Geography [Kulturgeografiska institutionen] Univ

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.