Fåmansaktiebolag : en skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl

Detta är en avhandling från Iustus förlag

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish En undersökning av alternativen särreglering allmän reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess delägare m.fl. En jämförelse sker med dansk rätt som i princip saknar särregler för fåmansaktiebolag eller motsvarande. Mot bakgrund av undersökningen analyseras behovet av särregler.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.