Quasi-hom-Lie Algebras, from Twisted Derivations-like Operators to Deformations and Extensions of Infinite-dimensional and Color Lie-algebras

Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University, Sweden

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.