Class II transplantation antigens : molecular genetic studies

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Dan Larhammar; Uppsala Universitet.; [1983]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.