Aspects of the Duality between Supersymmetric Yang-Mills Theory and String Theory

Detta är en avhandling från Department of Theoretical Physics, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar tre frågor med anknytning till Ads/CFT-korrespondensen. I papper I presenteras lösningar som beskriver geometrin hos fraktionella D1-bran från Typ IIB strängteori. Kopplingskonstantens energiberoende beräknas på gaugeteorisidan. I papper II används idén att den anomala dimesionen för en gaugeteorioperator kan tolkas som ett egenvärde till Hamiltonoperatorn i en spinnkedja. Den allmänna Leigh-Strassler deformationen skrivs om i termer av en spinn-ett spinnkedja och integrabilitetsegenskaperna för motsvarande Hamiltonoperator studeras. I papper III definieras en icke-kommutativ multiplikationslag, en stjärnprodukt. Från denna stjärnprodukt erhålls den allmänna Leigh-Strasslerdeformationen, och det visas att deformationen bara leder till förfaktorer som multiplicerar amplituderna i den odeformerade teorin.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)