Measure the pressure and measure it right, at the brachial artery with infrared light

Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

Författare: Claes Laurent; Linköping.; Linköping.; [2004]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.