On and Off the Trading Floor : An inquiry into the everyday fashioning of financial market knowledge

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.