Högpresterande betongs hydratation, struktur och hållfasthet

Detta är en avhandling från Avd Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola

Sammanfattning: Syftet med projektet var att jämföra egenskaper hos s k högpresterande betong, d v s betong med mycket låga vattenbindetal (vbt) med motsvarande egenskaper hos normala betongkvaliteter. Studerade egenskaper är hydration, hållfasthetstillväxt och fukttransportegenskaper. I hydrationsstudierna ingår analys av hydratvattenmängd, kemisk krympning och värmeutveckling.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)