Att vara förberedd om stormen kommer - Om deltagande i och effekter av ledarledda grupper för föräldrar med äldre barn och tonåringar

Detta är en avhandling från Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.