The surgical offensives against mental disorder : psychosurgery in Sweden 1944-1958

Detta är en avhandling från Umeå : Department of Culture and Media, Umeå University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.