Structure of hydrated ions and cyano complexes by X-absorption spectroscopy

Författare: Farideh Jalilehvand; Kth; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)