Purinergic effects in the rat urinary bladder Functional studies of cyclophosphamide treatment on afferent and efferent mechanisms

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.