Some aspects of a novel method for closed-loop magnetohydrodynamic power generation

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.