Electronic structure of atoms and molecules studied by means of electron spectroscopy

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.